חיפוש
תמונה עבור הקטגוריה סוויצ'ר

סוויצ'ר

מתג חכם לדוד V3

SW06
מתאים לקופסת גוויס 3 מקומות. שולטים ומתעדכנים במצב הדוד בכל רגע נתון מכל מקום )כבוי או דולק(. כיוון שעון עצר )טיימר( מכל מקום ובכל זמן. פועל גם באופן ידני וללא צורך בשימוש באפליקציה )לרבות טיימר ידני(. תכנון לו"ז שבועי/ יומי/ חד פעמי דינאמי להדלקת וכיבוי
בשליטה מהסמארטפון ופנל מגע

שקע חכם - Smart Plug

SW07
שליטה מכל מקום ובכל זמן שעון שבת חכם מניעת טעינת יתר לו”ז יומי / שבועי / חד פעמי מדידת צריכת הזרם והצגת עלות השימוש היסטוריית שימוש על פי משתמש ניתור צריכת חשמל של כל מוצר

מתג חכם לדוד V2

SW05
מתג חכם לדוד בשליטה מהסמרטפון
קטגוריות